۱۳۹۸ پنج شنبه ۶ تير
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر سیاسی و انتخابات دفتر سیاسی و انتخابات
صفحه اصلی
1397/09/26 آيين ‏نامه اجرايي ماده (13) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‏هاي سياسي را به تصويب رساند
آيين ‏نامه اجرايي ماده (13) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‏هاي سياسي را به تصويب رساند
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران در جلسه 23/2/1397 به پيشنهاد شماره 52018 مورخ 7/4/1396 وزارت كشور و به استناد تبصره (2) بند (خ) ماده (13) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‏ هاي سياسي - مصوب 1394-، آيين ‏نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
 آيين ‏نامه اجرايي ماده (13) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه ‏هاي سياسي
 
 
 ماده 1- اصطلاحات استفاده‏ شده در اين آيين‏ نامه، در معاني مشروح مندرج در قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‏ هاي سياسي كه در اين آيين ‏نامه به‏ اختصار "قانون" ناميده مي‏ شود، به ‏كار مي‏ روند و واژه ­هاي "كميسيون" و "احزاب"، به ترتيب ناظر به كميسيون موضوع ماده (10) و احزاب موضوع ماده (13) قانون است.

ماده 2- فعاليت سياسي موضوع بند (الف) ماده (13) قانون، شامل همه فعاليت‏ هايي است كه در جهت كسب و مشاركت در قدرت سياسي و نقد و اصلاح آن انجام مي‏ شود.

ماده 3- دبيران‏ كل احزاب متقاضي تشكيل و عضويت در ائتلاف موضوع بند (ث) ماده (13) قانون كه در مورد فعاليت‏ هاي انتخاباتي يا موضع‏ گيري و فعاليت در موضوعات ملي انجام مي ‏شود، بايد موضوع را جهت اطلاع كميسيون‏، به دبيرخانه كميسيون اعلام كنند.

تبصره - عضويت در ائتلاف، موجب سلب مسئوليت‏هاي حزبي نيست و احزاب عضو ائتلاف بايد از هرگونه اقدامي كه مصداق بندهاي ماده (18) قانون است، خودداري كنند.

ماده 4  احزابي ‏كه در سطح كشور فعاليت ‏مي‏كنند، مي ‏توانند تحت‏ عنوان ائتلاف، در هريك از استان‏ها و شهرستان‏ هاي مورد نظر فعاليت كنند.

تبصره- احزاب تشكيل‏ دهنده آن دسته از ائتلاف‏ هايي ‏كه ‏فعاليت‏ استاني و شهرستاني مي‏ كنند، درصورت داشتن شعبه‏ استاني و دفتر شهرستاني، مي ‏توانند تحت عنوان ائتلاف از عنوان حزب نيز استفاده كنند و در غير اين صورت، تنها مجاز به استفاده از عنوان ائتلاف مربوط هستند.

ماده 5- شعبه، واحد فرعي حزب، در استان و دفتر، واحد فرعي حزب در شهرستان است كه مطابق اساسنامه حزب تاسيس ‏مي‏شوند و دبيران كل احزاب، با تنظيم كاربرگ مربوط، موضوع تاسيس شعبه يا دفتر حزب متبوع را بارعايت شرايط زير، حسب مورد به استانداري، در مورد شعبه استاني يا فرمانداري، در مورد دفتر شهرستاني اطلاع مي‏ دهند:

الف- عنوان حزبي شعبه و دفتر، بايد دقيقاً مطابق عنوان مندرج در پروانه فعاليت حزب باشد.

ب- احزاب داراي پروانه فعاليت استاني، تنها مي‏ توانند در محدوده استان مربوط، دفتر تأسيس كنند.

پ- يك نفر نمي‏ تواند همزمان مسئول شعبه يا دفتر بيش از يك حزب باشد.

تبصره- درصورت تغيير نشاني شعبه يا دفتر، مسئولان شعب و دفاتر احزاب، تغييرات را جهت اطلاع، به ‏صورت كتبي، حسب مورد به استانداري يا فرمانداري مربوط اعلام مي‏ كنند.

ماده 6- براي برگزاري تجمع يا راهپيمايي، دبيران كل احزاب متقاضي بايد تقاضاي خود را در قالب تكميل كاربرگ مربوط كه متضمن موارد زير است، حداقل سه روز كاري قبل‏ از زمان برگزاري، به ‏فرمانداري يا استانداري ارايه كنند:

الف– اعلام موضوع، زمان و مكان تجمع يا راهپيمايي.

ب– اعلام اسامي سخنران يا سخنرانان.

تبصره 1- براي برگزاري تجمع يا راهپيمايي در سراسر كشور، دبيران كل احزاب متقاضي بايد درخواست خود را براي رسيدگي كميسيون براساس اصل (27) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين و مقررات موضوعه، به وزارت كشور ارايه كنند.

تبصره 2- برگزاري مراسم عمومي كه در مكان محصور يا مسقف انجام مي‏ شود، با اطلاع قبلي به فرمانداري مربوط و اعلام اسامي سخنران يا سخنرانان و قبول مسئوليت نظم درون مكان اعلام شده توسط احزاب متقاضي، مشمول حكم اين ماده نيست.

ماده 7- فرمانداري موظف است به‏ محض دريافت تقاضاي موضوع ماده(6) اين آيين‏ نامه، آن‏ را به استانداري ارسال‏ كند و استانداري نيز موظف است به محض دريافت تقاضاي مذكور، ضمن ارسال آن همراه با نظريه به دبيرخانه كميسيون، نسبت به شروع مراحل رسيدگي به منظور صدور مجوز در مهلت مقرر اقدام و در صورت عدم صدور مجوز، دلايل آن را در مهلت مقرر به حزب متقاضي اعلام كند.

تبصره- دبيرخانه‏ كميسيون موظف ‏است تقاضاي موضوع اين ‏ماده را خارج از نوبت در دستور كار اولين جلسه فوق‏العاده كميسيون قرار دهد و حداكثر ظرف (12) ساعت، نظر كميسيون را به استانداري اعلام و ارسال كند و تمام فرآيند نبايد بيشتر از سه روز كاري باشد.

ماده 8- صدور مجوز تجمع و راهپيمايي مشترك بنا به درخواست مشترك، براي چند حزب يا جبهه بلامانع است لكن صدور مجوز همزمان براي دو يا چند تجمع در يك زمان و يك محل، همچنين صدور مجوز همزمان براي دو يا چند راهپيمايي در يك زمان و يك شهر ممنوع است.

ماده 9- تا قبل از صدور مجوز تجمع و راهپيمايي، هرگونه فراخوان در رسانه‏ ها و فضاي مجازي از سوي برگزاركنندگان ممنوع است و فراخوان‏ هايي كه پس از صدور مجوز صورت مي‏ گيرد، بايد در چهارچوب مجوز صادرشده باشد.

ماده 10- پس از صدور مجوز تجمع يا راهپيمايي، احزاب متقاضي بايد هرگونه تغيير احتمالي در زمان، مكان و موضوع تجمع يا راهپيمايي را براي رسيدگي مجدد، به فرمانداري يا استانداري اعلام كنند.

ماده 11- مسئول تأمين امنيت تجمع ‏ها و راهپيمايي‏ هاي قانوني، نيروي انتظامي است و حضور ديگر افراد و گروه‏ ها، تحت‏ عنوان برقراري نظم و امنيت در زمان و محل برگزاري تجمع‏ ها و راهپيمايي‏ هاي مذكور، ممنوع است.

تبصره-  شوراهاي تأمين، محل‏ هاي مناسبي را براي برگزاري تجمع يا راهپيمايي تعيين‏ مي ‏كنند و سعي ‏مي‏ شود مراسم در اين‏ محل‏ها برگزار شود. محل‏ هاي تعيين ‏شده داخل شهرها خواهند بود و ويژگي‏هاي ديگر آن، به وسيله دبيرخانه شوراي امنيت كشور به شوراهاي تأمين اعلام مي‏ شود و در هر صورت، به پيشنهاد احزاب متقاضي و تأييد شوراي تأمين، مي‏ توان تجمع را در محل ديگري برگزار كرد.

ماده 12- به ‏منظور تأمين امكان حضور و دفاع در كميسيون، قبل ‏از ارجاع پرونده تخلف حزب به مراجع قضايي، دبير كميسيون موظف است حداقل يك هفته قبل از طرح پرونده در جلسه كميسيون، موضوع را به ‏صورت كتبي به دبيركل حزب مربوط اطلاع دهد.

 
 

مشخصات و محل‌هاي مناسب براي برگزاري تجمعات

در جلسه امروز همچنين دولت با هدف ساماندهي برگزاري تجمعات، درخصوص پيش‌بيني و تعيين محل‌هاي مناسب براي اين اقدام تصميم‌گيري كرد.
بر اين اساس، ورزشگاه‌هاي دستجردي، تختي، معتمدي، آزادي و شهيد شيرودي، بوستان‌هاي گفت‌وگو، طالقاني، ولايت، پرديسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالي مجلس شوراي اسلامي به عنوان محل‌هاي مناسب تجمع در كلانشهر تهران تعيين شدند.

 

همچنين در ساير شهرها، شوراهاي تأمين براي شهرهاي با جمعيت كمتر از يك ميليون نفر، يك محل و با جمعيت بيش از آن، دو محل را با لحاظ شرايط ايجابي و سلبي زير تعيين مي‌كنند:
- قابل دسترس و داخل محيط شهري باشد.
- وسعت محل اجتماع، با جمعيت تناسب داشته باشد
- امكان ديده و شنيده شدن صداي تجمع‌كنندگان، براي ساير شهروندان و رسانه‌ها موجود باشد.
- قابليت حفاظت انتظامي و امنيتي محل وجود داشته باشد.
- در صورت ضرورت، امكان حضور فوري نيروهاي امدادي در محل فراهم باشد.
- از محل داراي رده‌هاي حفاظتي دور باشد.
- باعث اخلال جدي در خدمات‌رساني روزانه دولت و بخش عمومي به مردم نشود.
- از محل‌هاي داراي تردد زياد دور باشد و باعث ايجاد انسداد ترافيكي غيرقابل انتقال به ساير مسيرها نشود.
- موجب قرار گرفتن ناخواسته ديگران در تجمع يا تسهيل پيوستن افراد با انگيزه‌هاي ديگر به تجمع نشود.

 

حتي‌المقدور موجب اخلال شديد در كسب و كار و فعاليت روزانه ساير شهروندان نشود. 
 
 
تعداد بازدید: 17
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal